۱۲
اردیبهشت

ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 

 حضور جناب آقای مهندس اربابی ، جناب آقای مهندس باقری، مشاور حقوقی شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند ، معاون اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، جناب آقای نخعی نماینده محترم مردم نهبندان و سربیشه در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران(Iran expo 2024)