۰۸
شهریور

نظام نامه اخلاق و مسئولیت اجتماعی

نظام نامه اخلاق و مسئولیت اجتماعی شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند به تصویب مدیریت شرکت جناب آقای مهندس اربابی منتشر گردید

جهت دانلود نظام نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نظام نامه اخلاق و مسئولیت اجتماعی