• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

ترانسپورت

هدف از ایجاد واحد ترانسپورت سهولت در امر جابجایی و حمل نقل سنگ منیزیت ، مواد معدنی و ماشین آلات سنگین معدنی می باشد .

روابط کاری : ما معتقدیم که روابط دراز مدتی که بر اساس اعتماد و نفع متقابل شکل می گیرد و توفیق مستمر حرفه ای را به دنبال دارد ، واجد اهمیت حیاتی می باشند . ارتقاء سطح ایمنی در حمل و نقل از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که اولویت در نگهداری و زیر بناهای جاده ای و ارتقاء سطح آموزشی بهبود روشهای نگهداری ماشین آلات می باشد . حمل و نقل در شرکت معدنی مربوطه به ماده معدنی منیزیت می باشد که در حال حاضر توسط ۱۰ دستگاه از ماشین آلات ( تریلی و کامیون ) از معادن مختلف که در حومه شهرستان سربیشه و نهبندان می باشد حمل گردیده و جهت فرآوری به کارخانه اکسید منیزیم عرضه می شود . حمل و نقل ماشین آلات سنگین معدنی نظیر بیل مکانیکی ، بلدوزر ۱۵۵ و گریدر و … توسط واحد ترانسپورت ( توسط کفی و کمر شکن ) انجام می گیرد . میزان تناژ ماده معدنی ( سنگ منیزیت ) که توسط این واحد حمل می گردد ، ۷۰۰۰ تن در ماه می باشد .

وضعیت اخلاق : در حمل و نقل باید به این نکته پایبند باشیم که کار و فعالیت خود را به صورت متحد و مرتبط انجام دهیم و فرهنگهای مختلف را پاس داشته و خود را موظف به رعایت معیار ها و مقررات اساسی کار و وظایف محوله بدانیم .