۰۶
اردیبهشت

معاون امور معادن کشور : استخراج روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن مواد معدنی

معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: در کشورما برخلاف کشورهای توسعه یافته که دارای معادن وذخایر قابل توجه مواد معدنی و بطورعمده « بزرگ مقیاس بوده »؛ متاسفانه...

بیشتر