• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

مدیران

arbabi2

نام و نام خانوادگی : محمد هادی اربابی

سمت: مدیر عامل

مدرک تحصیلی :  کارشناس استخراج معدن

سوابق :

از سال۷۱-۶۸ کارشناس معدن در شرکت منطقه ای معادن استان خراسان بزرگ

از سال ۷۹-۷۱ کارشناس امور معادن – مدیر ارشد معدن و مدیریت امور معادن

از سال ۹۰-۷۹ رئیس معادن شرکت

از سال ۹۱- تاکنون مدیر عامل شرکت

ایمیل : Arbabi@brmco.com

amiri2

نام و نام خانوادگی : محمد امیری فرد

سمت :معاونت

مدرک تحصیلی : کارشناس استخراج معدن

سوابق :از سال۷۶-۷۵ : سرپرست معدن چاهخو شرکت

از سال ۸۱-۷۶ : سرپرست معادن جنوب شرکت

از سال ۹۱-۸۱ : سرپرست معدن سفید کوه و چاهخو شرکت

از سال ۹۱ تاکنون : معاونت شرکت

تلفن تماس : ۰۹۱۵۱۶۴۹۶۳۵

 ایمیل : Amiri@brmco.com

motahariyan2

نام و نام خانوادگی : صادق مطهریان

سمت : مدیر اکتشافات ، تحقیقات و توسعه 

سوابق :

از سال ۹۰-۸۲ : سرپرست معادن جنوب شرکت

از سال ۹۶-۹۱  : مدیریت فنی شرکت

از سال ۹۷ ، تاکنون مدیر اکتشافات

تلفن تماس : ۰۹۱۵۱۶۴۹۶۳۶

ایمیل : Motahharian@brmco.ir