• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

معدن گرانیت شاهکوه

  • خانه
  • /
  • معدن گرانیت شاهکوه

در معدنکاری سنگهای تزئینی به هر سنگی که آذرین باشد ، یعنی از سرد شدن مواد اولیه مذاب تشکیل شده باشد و قابلیت برش ، ساب و کوب دهی را داشته باشد با هر ترکیب مینرالی و با هر نوع اندازه دانه ، گرانیت گفته می شود . اما گرانیت به معنای واقعی ، سنگهای آذرین درونی هستند که اولا دارای اندازه دانه های متوسط تا درشت بوده و ثانیا دارای زمینه شیشه ای نباشند و ضمنا کانیهای تشکیل دهنده آن شامل کوارتز ، فلدسپاتها و میکا می باشد .

معدن گرانیت شاهکوه ۲ ، دارای پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی ۳/۸ میلیون تن و استخراج سالایانه ده هزار تن می باشد و آغاز فعالیت معدن از سال ۱۳۸۲ بوده و با توجه به دوره بهره برداری که ۱۲ ساله بوده است در پایان سال ۱۳۹۳ پروانه آن برای یک دوره ده ساله دیگر تمدید شده است .

سنگ این معدن گرانیت ( واقعی ) گل پنبه ای و با زمینه رنگ طوسی می باشد . استخراج سنگ و همچنین قواره بندی آن با سیم برش انجام می شود بنحوی که تمامی سنگ تولیدی وجه برش بوده و کوب دهی معدن نیز ۶۰-۵۰ درصد می باشد . ترکیب مینرالوژیکی آن شامل کوارتز( ۳۵ تا ۴۰ درصد ) ، فلدسپات سدیک ( ۳۵ تا ۴۰ درصد ) ، فلدسپات پتاسیک ( ۵ تا ۱۰ درصد ) و بیوتیت  ( ۲ تا ۵ درصد ) می باشد . وزن مخصوص ظاهری ۲/۶۵۸ و حقیقی ۲/۶۱۵ گرم بر سانتیمتر مکعب دارد .

معدن در ۶۵ کیلومتری شمال غرب نهبندان و راه دسترسی آن ۳۵ کیلومتر جاده آسفالته نهبندان – شهداد ، ۲۵ کیلومتر چاهداشی – دهو و ۵ کیلومتر جاده فرعی شوسه که از   روستای خنجک سوخته گذشته و قبل از روستای طور به محدوده مزبور منتهی می شود .

در مدت فعالیت بیش از یکصد هزار تن سنگ استخراج و حمل شده است و در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار سنگ ، فعالیت معدن ، علیرغم آماده بودن همه سینه کارها کم می باشد . امید است در آینده با بهبود وضعیت بازار فعالیت استخراجی این معدن ادامه یابد .