آخرین خبرها

سرپرستان و کارشناسان

karami2

حسن کرمی

سرپرست معدن سفید کوه

کارشناس زمین شناسی

از سال ۹۱-۷۷ : ناظر استخراج معدن سفید کوه شرکت

از سال ۹۱ تاکنون : سرپرست معدن سفید کوه شرکت

۰۹۱۵۱۶۴۹۶۴۶

منوچهر رمضانپور 

سرپرست معدن چاهخو

 

علی صادقی  

مسئول استخراج معدن چاهخو

armoon2

رضا آرمون

مسئول استخراج معدن سفیدکوه

کارشناس استخراج معدن

از سال ۸۴ تاکنون : ناظر استخراج معدن سفید کوه شرکت

۰۹۱۵۹۶۱۷۲۵۹

محمد بهرامی 

مسئول استخرج معدن ترشک محمدی 

۰۹۱۵۹۶۴۶۷۷۴

akbarzade

علی اکبرزاده

سرپرست معادن در زاهدان

کارشناس اکتشاف معدن

از سال ۸۶-۸۵ : مسئول حفاری اکتشافی محدوده مس خور

از سال ۹۱-۸۸ : ناظر معادن شرکت

از سال ۹۶-۹۱  : سرپرست معادن جنوب شرکت

از سال ۹۷ تاکنون : سرپرست معادن زاهدان

۰۹۱۵۳۶۱۱۳۳۴

محمد عباسی

سرپرست معدن ترشک محمدی

کارشناس زمین شناسی

از سال ۸۹-۸۷ : اداره تعاون شهرستان سربیشه

از سال ۹۱-۸۹ : شرکت مهندسین مشاور آب پوی

از سال ۹۶-۹۱  : مسئول استخراج معدن ترشک محمدی

از سال ۹۷ تاکنون : سرپرست معدن ترشک محمدی

۰۹۱۵۳۶۱۱۵۳۹

علی ریماز

سرپرست معدن شاهکوه

کارشناس استخراج

۰۹۱۵۹۶۵۷۸۵۶

omid2

پرهام امید

کارشناس واحد اکتشافات 

کارشناس ارشد زمین شناسی

از سال ۹۱-۸۹ : مهندسین مشاور مهار آب

از سال ۹۲-۹۱ : مهندسین مشاور کاوش پی

از سال ۹۲ ناکنون : واحد اکتشافات شرکت

۰۹۱۵۱۶۰۵۳۵۱

Parham-omid@yahoo.com

ordoni2

محمد حسین اردونی

کارشناس واحد اکتشافات

کارشناس زمین شناسی

از سال ۹۲-۹۱ : مجتمع معادن مس تکناز

از سال ۹۲ تاکنون : کارشناس اکتشافات شرکت

۰۹۱۵۹۶۱۵۲۸۰

M.H.O.TO.F@gmail.com

 

ایمان آرادفر

کارشناس واحد اکتشافات

 

محمد قاسمی – محسن فلاحی

واحد فنی و مهندسی

 

الیاس عطایی

واحد hse

 

sanjari2

محمود سنجری
سرپرست واحد فنی 

کارشناس مکانیک ساخت و تولید

از سال ۹۰-۸۸ : اپراتور خط تولید صنایع کاشی نیلوفر

از سال ۹۲-۹۱ : سرپرست تعمیرگاه شرکت

از سال ۹۶-۹۳ : سرپرست ترانسپورت شرکت

از سال ۹۷ تاکنون : سرپرست واحد فنی

۰۹۳۸۴۱۳۵۶۴۹

zareei2

احمد زارعی

سرپرست تعمیرگاه

کارشناس مکانیک ساخت و تولید

سال ۹۰ : شرکت طراحی و ساخت قالب قطعات لاستیکی سلیم

سال ۹۱ : قطعه سازی فولاد تراش کاوه

سال ۹۲ تاکنون : سرپرست تعمیرگاه شرکت

۰۹۱۵۱۶۴۹۶۳۷