۱۱
شهریور

بهره برداری رسمی از واحد تولید اجرام نسوز کوره در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه

خط تولید اجرام نسوز کوره شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه استان خراسان جنوبی به بهره برداری رسید . ظرفیت این کارخانه ۳۶ هزار تن در سال است و زمینه اشتغال ۱۵ نفر را به صورت مستقیم در شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ایجاد کرده و سرمایه گذاری ارزی و ریالی ایجاد این خط تولید به مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال به صورت کامل از سوی بخش خصوصی انجام گرفته است .

شایان ذکر است که جرم های نسوز قلیایی در دوره تولید آزمایشی خود در مدت بسیار کوتاهی مورد استقبال واحدهای تولید فولاد کشور قرار گرفته و نیاز آنان را به این ماده برطرف کرده است . گفتنی است که جرم های پاششی، کوبیدنی کوره قوس الکتریکی، پوشش تاندیش، ریختنی و پرکردنی، پنج نوع جرمی هستند که در این کارخانه به تولید می رسند و پروانه بهره برداری واحد اجرام نسوز کوره تیرماه امسال به نام شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور صادر شده است .

استان خراسان جنوبی با داشتن ذخایر بزرگ منیزیت به قطب تولید اکسید منیزیم کشور تبدیل شده و زمینه اشتغال ۶۰۰ نفر را در مجموعه خطوط تولید و معادن شرکت های “تهیه و تولید مواد نسوز کشور” و “معدنی نسوز بیرجند” فراهم کرده است .